NEOBJAVLJENI AUTOGRAFI BASNA ĐURE FERIĆA 1739. – 1820. U ODNOSU PREMA DUBROVAČKOJ PISANOJ TRADICIJIReportar como inadecuado
NEOBJAVLJENI AUTOGRAFI BASNA ĐURE FERIĆA 1739. – 1820. U ODNOSU PREMA DUBROVAČKOJ PISANOJ TRADICIJI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

U radu se prikazuju rezultati istraživanja neobjavljenih hrvatskih rukopisa dubrovačkoga latinista Đure Ferića, odnosno otkrića dvaju dosad nepoznatih autografa njegovih basna. Interpretacija rukopisa kao dijela dubrovačke literarne i jezičnopovijesne tradicije temeljni je cilj istraživanja, a polazište je usporedba grafijskih, pravopisnih i jezičnih osobitosti spomenutih autografa s leksikografskim i jezikoslovnim izvorima 17. i 18. stoljeća te jezikom kanonskoga pisca starije hrvatske književnosti Ivana Gundulića.

Đuro Ferić; autografi; dubrovačka pisana tradicijaAutor: Sanja Perić Gavrančić - orcid.org-0000-0003-1543-8403 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados