MORFOLOŠKA SVOJSTVA JEZIKA HRVATSKIH DUBROVAČKIH OPORUKA IZ 17. I 18. STOLJEĆAReportar como inadecuado
MORFOLOŠKA SVOJSTVA JEZIKA HRVATSKIH DUBROVAČKIH OPORUKA IZ 17. I 18. STOLJEĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

Rad je nastao iz potrebe da se opiše dubrovački pučki govor 17. i 18. st. Pri morfološkoj je analizi važno uzeti u obzir da se opisuje jezično razdoblje i područje podudarno s početkom formiranja današnjega standardnog jezika. Analiza postaje svrhovitom usporedi li se s rezultatima jezičnih studija razdobljā koja su joj prethodila i slijedila, do današnjega vremena.

dubrovački govor; oporuke; morfološki opis; dijakronijski pristupAutor: Ivana Lovrić-Jović - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados