EKOLOŠKI MONITORING RADNE OKOLINE U TVORNICI ZA POCINČAVANJE ČELIČNO REŠETKASTIH STUBOVAReportar como inadecuado
EKOLOŠKI MONITORING RADNE OKOLINE U TVORNICI ZA POCINČAVANJE ČELIČNO REŠETKASTIH STUBOVA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.51 No.1 April 2009. -

SAŽETAK: Cilj ovog rada je ekološki monitoring radne okoline u tvornici za pocinčavanje čelično rešetkastih stubova. Kako bi se procijenio rizik izloženosti radnika izloženih tim štetnostima, provedena su ispitivanja u radnoj okolini. Ekološki monitoring je obavljen na devet radnih mjesta na kojima su radnici izloženi kemijskim i fizikalnim štetnostima koje se oslobađaju prilikom tehnološkog procesa. Mjerena je prisutnost i koncentracija cinka, klorovodične kiseline, natrijevog hidroksida, amonijaka, ugljičnog monoksida, ukupne prašine, a od fizikalnih čimbenika mjereni su mikroklimatski čimbenici, razina osvijetljenosti i buke.

Rezultati mjerenja pokazuju da su koncentracije HCl na svim radnim mjestima u ljetnim mjesecima prelazile MDK, a u zimskom razdoblju na samo jednom mjestu. Prekomjerna koncentracija ukupne prašine izmjerena je na na svim mjernim mjestima u oba razdoblja. Koncentracije ugljičnog monoksida, natrijevog hidroksida, amonijaka i cinka bile su ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti. Izmjereni mikroklimatski čimbenici i osvijetljenost ne odgovaraju preporučenim vrijednostima posebice u zimskom razdoblju.

U radnoj okolini gde se obavlja pocinčavanje čelično rešetkastih stubova postoji prisutnost kemijskih supstancija u obliku plinova i prašine koje svojom kontinuiranom prisutnošću mogu smanjiti radnu sposobnost radnika, prouzročiti akutna trovanja, a time i povećati rizik za razvoj profesionalne bolesti.

ekološki monitoring; radna okolina; pocinčavanje; čelično rešetkasti stuboviAutor: Liljana Dimitrovska - ; Institut za medicinu rada, Skopje Dragi Kostoski - ; Institut za medicinu rada, Skopje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados