NEZAPAŽENI ULOMCI MUKE ISUHRSTOVE 1514. IZ PETROGRADSKE BERČIĆEVE ZBIRKEReportar como inadecuado
NEZAPAŽENI ULOMCI MUKE ISUHRSTOVE 1514. IZ PETROGRADSKE BERČIĆEVE ZBIRKE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

Za svojega kratkoga boravka u Petrogradu 1912. I. Milčetić opisao je bogatu Berčićevu zbirku glagoljičkih rukopisa i tiskanih knjiga iz Ruske nacionalne knjižnice, ali nije stigao podrobno proučiti svaki sastavni dio Berčićeve građe. U Milčetićevu opisu kodeksa br. 1 Klimantovićev zbornik, 1514. spominje se prolog Muke, ali se ne upozorava da se u nastavku toga prologa nalazi ulomak iz srednjovjekovnoga prikazanja sa scenom Judine izdaje Isusa. Ta je scena u srednjem vijeku ponajviše uznemiravala puk jer se tada od svega najviše mrzila laž, izdaja i prijetvornost. U radu se opisuju i prvi put objavljuju ulomci nepoznate redakcije Muke Isuhrstove iz petrogradske Berčićeve zbirke sign. Bč 1, koji predstavljaju za sada najstariji zapisani prolog i scenu hrvatskoga srednjovjekovnoga prikazanja pasionske tematike. Stihovi ulomaka uspoređuju se s mlađom cikličkom Mukom Spasitelja našega iz glagoljičkoga Zbornika prikazanja 1556., s kojom se u korpusu hrvatskoga srednjovjekovnoga pjesništva ti ulomci najviše podudaraju.

Š. Klimantović; I. Berčić; glagoljica; srednjovjekovna prikazanja; starohrvatski čakavski jezikAutor: Amir Kapetanović - orcid.org-0000-0002-8013-9330 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados