PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI BUCI NA RADUReportar como inadecuado
PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI BUCI NA RADU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.51 No.1 April 2009. -

SAŽETAK: U Narodnim novinama, broj 46 od 23.4.2008. objavljen je Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu. Pravilnik je donio ministar nadležan za rad na temelju članka 12., stavka 1. Zakona o zaštiti na radu N.N., br. 59-96., 94-96., 114-03. i 100-04

Ovim se Pravilnikom utvrđuju minimalni zahtjevi zaštite radnika od rizika za njihovo zdravlje i sigurnost koji proizlaze ili mogu proizići od izloženosti buci, a posebno rizika za sluh. Zahtjevi iz ovog Pravilnika primjenjuju se na djelatnosti u kojima su radnici zbog svojeg rada izloženi ili mogu biti izloženi rizicima uzrokovanim bukom.

U Prilogu Pravilnika utvrđene su ekvivalentne razine buke „pri radovima karakterističnim za dotično radno mjesto-.

Pravilnik utvrđuje precizne obveze poslodavca u smislu „proučavanja mogućnosti za smanjivanje smetnje i-ili skrbi da toj buci bude izložen što manji broj radnika.- To se može postići utvrđivanjem i procjenom rizika izradom procjene i mjerenjem razine buke kojoj su radnici izloženi; uklanjanjem ili smanjenjem izloženosti; stavljanjem radnicima na raspolaganje osobne opreme za zaštitu sluha; ograničavanjem izloženosti; savjetovanjem s radnicima, zdravstvenim nadzorom i dr.

Pravilnik je stupio na snagu 1.5.2008., a počinje se primjenjivati 2011.

buka na radu; zaštita; minimalni zahtjevi; rizik za sluh; procjena rizikaAutor: Marinko Đ. Učur - orcid.org-0000-0002-4525-3138 ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados