VEZNIČKA SINONIMIJA I ANTONIMIJA U HRVATSKOJ LEKSIKOGRAFIJIReportar como inadecuado
VEZNIČKA SINONIMIJA I ANTONIMIJA U HRVATSKOJ LEKSIKOGRAFIJI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

U radu se razmatra problem vezničke sinonimije i antonimije. O sinonimiji i antonimiji govori se u jezikoslovnoj literaturi u pravilu kad je riječ o tradicionalno punoznačnim riječima, a o sinonimiji i antonimiji tradicionalno nepunoznačnih riječi rijetko se piše. O problemu sinonimije i antonimije ostalih nepunoznačnih riječi usklika, zamjenica, prijedloga, odnosnih priloga i čestica autorice su već pisale u radu Sinonimija i antonimija nepunoznačnih riječi u hrvatskoj leksikografiji. Ovaj je rad svojevrsna dopuna tomu radu te se u njemu osobita pozornost posvećuje vezničkoj sinonimiji i antonimiji koja se pojavljuje tek iznimno u hrvatskoj leksikografiji. Razmatra se problem sintaktičke sinonimije i antonimije te pokazuje da se u hrvatskim jednojezičnim rječnicima veoma malo pozornosti poklanja donošenju sinonima i antonima uopće, a osobito uz veznike također i uz prijedloge, zamjenice, priloge, usklike i čestice te da se oni i u definiciji značenja i u posebnoj rubrici donose samo iznimno i nesustavno. Objašnjavaju se načela po kojima je moguće uspostaviti sinonimne i iznimno antonimne nizove za veznike, a koja su uspostavljena i provedena pri izradbi Školskoga rječnika hrvatskog jezika, čije su urednice autorice ovog rada, te koja se razrađuju i dopunjuju kako bi se primijenila i u hrvatskome jednosvezačnom normativnom rječniku koji se izrađuje u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu.

sinonimija; antonimija; veznici; rječnikAutor: Lana Hudeček - orcid.org-0000-0003-4667-7781 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Milica Mihaljević - orcid.org-0000-00

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados