UČINCI MOBINGA NA PRIVREMENU SPRIJEČENOST ZA RAD U MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARAReportar como inadecuado
UČINCI MOBINGA NA PRIVREMENU SPRIJEČENOST ZA RAD U MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.51 No.1 April 2009. -

SAŽETAK: Mobing ili psihološko zlostavljanje usmjereno je prema jednom pojedincu koji je stavljen u poziciju u kojoj je bespomoćan i u nemogućnosti da se zaštiti od stalnih maltretirajućih aktivnosti. Mobing ima negativne posljedice na zdravlje zaposlenih, što povećava stopu izostanka s posla zbog bolovanja.

Cilj rada je procijeniti učinke mobinga na privremenu spriječenost za rad apsentizam u medicinskih tehničara. Prospektivnom studijom poprečnog presjeka analizirali smo stopu prevalencije mobinga i njegove učinke na apsentizam u medicinskih tehničara u primarnoj njezi. U istraživanju smo se koristili validnim upitnikom samoodgovorom među 274 239 žena i 35 muškaraca medicinskih tehničara. Za analizu rezultata primjenjivao se standardni Statistički paket za društvena istraživanja SPSS verzija 10.0. Statističke hipoteze testirane su na razini od α = 0.05. Među ispitanicima 87% bile su žene. Oko 54% ispitanika imalo je iskustvo mobinga u prethodnoj godini, a 24% 36-147 bilo je perzistentno izloženo mobing ponašanju žrtve mobinga. Ispitanici s iskustvom mobinga statistički češće su imali sve simptome vezane za stres i mobing, izuzev depresije i nesanice. Oko 22% ispitanika se izjasnilo da se koristilo privremenom spriječenošću za rad bolovanjem. Srednja vrijednost izgubljenih radnih dana po ispitaniku je M±SD= 6,76±22,00 rang: 1-180 dana. Bolovanje kao i dužina bolovanja su statistički značajno udruženi s ocjenom trenutne radne sposobnosti, ocjenom odnosa zdravlja i radnih zadataka WAI i mobingom P=0,001.

Mobing je raširena pojava među zdravstvenim radnicima. Više od pola medicinskih sestara-tehničara je bilo izloženo mobingu u prethodnoj godini. Osobe koje su prijavile mobing dva su puta češće bile na bolovanju.

Ključne riječe: stres; mobing; žrtve mobinga; privremena spriječenost za radAutor: Azijada Beganlić - ; Dom zdravlja sa poliklinikom dr. M. Šehović, Tuzla, BiH Nurka Pranjić - ; Dom zdravlja sa poliklinikom d

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados