Mentalna retardacija: definicija, klasifikacija i suvremena podrška osobama s intelektualnim teškoćamaReportar como inadecuado
Mentalna retardacija: definicija, klasifikacija i suvremena podrška osobama s intelektualnim teškoćama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.VI No.3 December 2008. -

Prisutnost intelektualnih teškoća ne opravdava ni jedan oblik diskriminacije. Zajednica u kojoj žive osobe s intelektualnim teškoćama mora pokazati spremnost da prihvaća osobe s bilo kojim stupnjem mentalne retardacije te primjenjuje suvremene modele podrške tim osobama kako bi se ostvarili ciljevi rehabilitacije, tj. normalizacija, socijalna integracija, individualizacija te poticanje samostalnosti i autonomije. Bez kvalitetne skrbi i učešća zajednice te osobe ostaju strogo institucionalizirane, neumrežene u sustave podrške i »nevidljivi stanovnici«. Osobe s intelektualnim teškoćama različite su u sposobnostima, ali jednake u pravima. Za što pravedniji odnos prema njima neophodno je transformirati segregacijski i karitativni odnos, te mijenjati stavove i diktate netolerantnog društva jer one su jednakopravne i zaslužuju da uvažavamo njihovu različitost, a ne da ih izjednačavamo. Moderna stremljenja iscrtana su u Akcijskom planu Vijeća Europe za osobe s invaliditetom The Council of Europe Disability Action Plan, kao i u nacionalnim strategijama pa treba osigurati mehanizme kojima će se garantirati potpuna primjena postojećih propisa. Od profesionalne se zajednice očekuje da diktira suvremene trendove koji će prihvaćati osobe s intelektualnim teškoćama i podizati njihovu kvalitetu života u svim njegovim dimenzijama.

osobe s intelektualnim teškoćama; mentalna retardacija definicije; suvremeni modeli podrškeAutor: Teodora Not -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados