Nasilje nad osobama s intelektualnim teškoćamaReport as inadecuate
Nasilje nad osobama s intelektualnim teškoćama - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.VI No.3 December 2008. -

U ovom radu se istražuje nasilje nad osobama s intelektualnim teškoćama. Budući da je ova problematika u domaćoj literaturi gotovo nepoznata, uvodni dio donosi strana istraživanja vezana uz različite oblike nasilja nad osobama s intelektualnim teškoćama i zakonske odrednice nasilja nad osobama s invaliditetom. Cilj ovog rada bio je ispitati koliko su osobe s intelektualnim teškoćama žrtve nasilja, koje vrste nasilja najčešće doživljavaju i tko su najčešći počinitelji nasilja. Ispitivanje je provedeno na prigodnom uzorku od 59 ispitanika u Zagrebu i Međimurju, metodom polustrukturiranog upitnika izrađenog za ovo istraživanje.

Rezultati su pokazali da je najčešće prisutno psihičko, a zatim fizičko nasilje nad osobama s intelektualnim teškoćama, dok nije bilo žrtava seksualnog nasilja. Najčešći počinitelji su prijatelji i roditelji. Jedna trećina ispitanika nikad nije pričala o nasilju. Ispitanici se statistički značajno razlikuju s obzirom na neka obilježja kao što je dob i stupanj intelektualne teškoće.

Ovo istraživanje je na tragu postojećih istraživanja nasilja nad osobama s intelektualnim teškoćama uz ograničenja vezana uz prigodni uzorak i upućuje na sustavnije bavljenje tom problematikom.

osobe s intelektualnim teškoćama; vrste nasilja; počinitelji nasiljaAuthor: Ana Marija Josipović - Elizabeta Najman Hižman - Zdravka Leutar - orcid.org-0000-0001-9902-507X

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents