Praktičari narodne medicine - Sociology and Space, Vol.42 No.3-4 165-166 March 2009.Report as inadecuate
Praktičari narodne medicine - Sociology and Space, Vol.42 No.3-4 165-166 March 2009. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Sociology and Space, Vol.42 No.3-4 165-166 March 2009. -

Ovaj je rad dio širega, desetogodišnjeg istraživanja narodne medicine

na području Hrvatske. Tijekom istraživanja prikupljani su podaci o

različitim praksama, vjerovanjima i stavovima spram bolesti i zdravlja. Posebna je pozornost usmjerena praktičarima narodne medicine i njihovoj ulozi u društvenoj sredini u kojoj žive i rade. Podaci dobiveni terenskim istraživanjem uspoređeni su i upotpunjeni

građom objavljenom u Zborniku za narodni život i običaje južnih Slavena, relevantnom etnologijskom i antropologijskom literaturom te

liječničkim prikazima tako da rad obuhvaća razdoblje od kraja 19.

stoljeća do danas. U tekstu se pokušava utvrditi kakve su uloge imali

praktičari narodne medicine i kako su se te funkcije mijenjale tijekom

vremena. Praktičari su podijeljeni s obzirom na metode i tehnike što

ih primjenjuju. Premda su neke metode više racionalne namještanje

kostiju, barbirenje, liječenje biljem, a druge iracionalne liječenje

na vjerskim i magijskim temeljima, u praksi se svi ti elementi prepleću. S obzirom da je kontekst narodne medicine danas bitno izmijenjen te da je ponuda alternativnih načina liječenja mnogo veća

nego prije sto godina, autorica je istražila tradicije koje su postojale u

prošlosti, a postoje i danas, kako u gradu tako i selu. Unatoč stoljetnim potiranjima narodnih tradicija od strane elitne kulture, one

nisu nestale. Rad i djelovanje praktičara narodne medicine spone su

posredstvom kojih se te tradicije prenose i danas. U tekstu je pokazano kako današnja uporaba narodne medicine ima drukčije gospodarske, ideološke i društvene pretpostavke ne samo za pojedince već i za društvo u cjelini. Tri su bitne značajke ovoga rada.

Prvo, on slijedi evoluciju predmeta i metodologije etnologijskih istraživanja, osobito u Hrvatskoj, i u njegovom motrištu nije više

tradicionalan narodni pučki način života nego svagdašnjica suvremenog društva i čovjeka, a time i grada. Drugo, ovaj je rad jedan od prvih cjelovitijih pokušaja obrade praktičara narodne medicine u Hrvatskoj. Naposljetku, autorica je propitujući fenomen narodne medicine i njezinih praktičara u ponudi brojnih alternativnih

načina liječenja potvrdila i njihovu prilagodbu i svrhovitost za suvremenog čovjeka.

narodna medicina; praktičari narodne medicine; službena medicina; neslužbena medicina; religija; magija, HrvatskaAuthor: Aida Brenko - ; Etnografski muzej u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents