ZNAČENJE, DOSTIGNUĆA I TRENDOVI U OPLEMENJIVANJU SOJE U POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU OSIJEKReportar como inadecuado
ZNAČENJE, DOSTIGNUĆA I TRENDOVI U OPLEMENJIVANJU SOJE U POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU OSIJEK - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sjemenarstvo, Vol.25 No.3-4 January 2009. -

Soja Glycine max L. Merr, s obzirom na površine koje zauzima danas u svijetu oko 92 mil. ha, na globalnoj razini je glavni izvor bjelančevina visokih hranidbenih vrijednosti te značajna uljna kultura. U Republici Hrvatskoj, proizvodnja soje ima pozitivne trendove i u površinama i u urodima zrna zadnjih nekoliko godina. Horizontalno proširenje soje kao kulture i povećanje uroda zrna rezultiralo je iz genetskog unapređenja sorata i unapređenja tehnologije proizvodnje kao i povećanog interesa države za ovu kulturu. Genetski napredak sorata soje rezultat je višegodišnjeg, kontinuiranog i intenzivnog oplemenjivačkog rada. Doprinos oplemenjivačkog programa soje u Poljoprivrednom institutu Osijek razvoju, stabilnosti i unapređenju proizvodnje soje u Republici Hrvatskoj je vrlo značajan kroz stalni razvoj sorata visokog i stabilnog uroda i kakvoće zrna, visoke tolerantnosti na glavne bolesti kao i otpornosti na polijeganje i pucanje mahuna u zriobi te široke adaptabilnosti. Rezultat dosadašnjeg rada na oplemenjivanju soje u Poljoprivrednom institutu Osijek je 36 priznatih sorti soje u okvirima 00 do II skupine zriobe, a od toga dvije su priznate i u inozemstvu. Većina priznatih sorata prošla je, nalazi se ili će biti uvedena u široku proizvodnju sada je oko 10 sorata Instituta u proizvodnji i pokriva više od 60% ukupnih površina pod sojom. Daljnji genetski napredak sorata soje temelji se na primjeni suvremenih oplemenjivačkih metoda što uključuje kombinaciju klasičnih oplemenjivačkih metoda sa suvremenim kemijskim, biokemijskim, fitopatološkim i molekularnim analizama. Svako povećanje proizvodnje soje koje rezultira iz genetskog poboljšanja sorata predstavlja značajnu nacionalnu ekonomsku dobit.

soja; oplemenjivanje; suvremene metode; genetski napredak; sortaAutor: Aleksandra Sudarić - ; Poljoprivredni institut Osijek Marija Vratarić - ; Poljoprivredni institut Osijek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados