UTJECAJ TEMPERATURE I pH VRIJEDNOSTI NA KLIJAVOST SJEMENA I DUŽINU KLIJANACA BIJELE DJETELINEReportar como inadecuado
UTJECAJ TEMPERATURE I pH VRIJEDNOSTI NA KLIJAVOST SJEMENA I DUŽINU KLIJANACA BIJELE DJETELINE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sjemenarstvo, Vol.25 No.3-4 January 2009. -

Istraživanja su provedena u klima komori na dvije temperature 10 i 20°C, četiri razine pH vodene otopine 4, 5, 6 i 7 sa sjemenom tri kultivara bijele djeteline iste starosti i različitog podrijetla Regal, Jura i Rivendel. Ispitivan je utjecaj temperature i pH vrijednosti na energiju klijanja, klijavost i dužinu klijanaca kultivara bijele djeteline. Dobiven je značajan utjecaj p=0,01 svih tretmana na svojstva sjemena i klijanaca. Sva ispitivana svojstva imala su veću vrijednost na višoj temperaturi. Prosječna vrijednost ispitivanih svojstava bila je najveća na pH 5. Kultivar Regal imao je najmanje vrijednosti za sva svojstva. Jura i Rivendel nisu se razlikovali u energiji klijanja i klijavosti, ali je Rivendel imao duže klijance. Reakcija kultivara s obzirom na pH vrijednost imala je isti trend na nižoj temperaturi za sva svojstva. Na višoj temperaturi kultivari su različito reagirali na pH s obzirom na energiju klijanja i klijavost, a podjednako prema dužini klijanaca.

bijela djetelina; temperatura; pH; klijavostAutor: Gordana Bukvić - ; Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Marija Ravlić - ; Poljo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados