PROUČAVANJE SVOJSTAVA KAKVOĆE LOKALNIH POPULACIJA LUCERNEReportar como inadecuado
PROUČAVANJE SVOJSTAVA KAKVOĆE LOKALNIH POPULACIJA LUCERNE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sjemenarstvo, Vol.25 No.3-4 January 2009. -

Prinosi suhe tvari i bjelančevina važan su čimbenik u stvaranju novih kultivara krmnih kultura. Kroz dugi niz godina oplemenjivanja postignut je mali genetski napredak u povećanju kakvoće lucerne. Stoga smo istraživali mogućnost korištenja lokalnih populacija lucerne u svrhu povećanja kakvoće direktnom i indirektnom selekcijom. Dobiven je jak i opravdan utjecaj genotipa i okoline na svojstva prinosa suhe tvari i odnos list-stabljika kao i njihove interakcije na razini značajnosti PAutor: Tihomir Čupić - ; Poljoprivredni institut Osijek Marijana Tucak - ; Poljoprivredni institut Osijek Svetislav Popović - ; Poljo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados