Slobodno vrijeme u seoskoj sredini - Sociology and Space, Vol.43 No.4 170 March 2009.Reportar como inadecuado
Slobodno vrijeme u seoskoj sredini - Sociology and Space, Vol.43 No.4 170 March 2009. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociology and Space, Vol.43 No.4 170 March 2009. -

Autor u prvom dijelu teorijski situira fenomen slobodnog vremena u

tradicionalnoj predindustrijskoj i seljačkoj sredini industrijske civilizacije pokazujući, kako i u čemu nastaju promjene spram tradicionalnog seljačkog života u kojem je dnevno vrijeme cjelovito.

Taj dio raščlambe svjedoči rijetku autorovu upućenost u literaturu i

pojavu što je istražuje, a što se ponajbolje ogleda u analitički utemeljenom razmatranju ritmova rada, obiteljskih obveza, svetkovina i slobodnog vremena ovisno o godišnjem dobu, proizvodnim ciklusima, vremenskim prilikama, raspoloživoj radnoj snazi i vlastitom ritmu rada, koji se uvijek za neku nijansu razlikuje

od ritma rada susjeda i seoske sredine. Radno i slobodno vrijeme su

isprepleteni i tek ekološki čimbenici i biološke potrebe nameću određene granice, jer je proizvodni rad seljaka nedjeljiv od njegovog

cjelokupnog života. Nakon toga autor na zoran i rijetko zanimljiv način izlaže transformaciju prazničnih sadržaja, sezonsku i dnevnu

dokolicu, utjecaj privrednih i kulturnih čimbenika na opseg i sadržaj

tradicionalne dokolice, te institucije tradicionalnog provođenja slobodnog vremena u selu. U dijelu o urbaniziranju slobodnog

vremena u selu temeljem rezultata vlastitog istraživanja društveno-zabavnog života u pedesetak sela autor je osobitu pozornost usmjerio

na promjene s obzirom na stupanj razvijenosti sela razvijena, srednje razvijena i nerazvijena, spol i dob ispitanika, te socijalnu

heterogenizaciju i heterogenizaciju dokolice u selima Jugoslavije početkom šezdesetih godina 20. stoljeća. Analiza položaja žena, seljaka-radnika, pojave umirovljenika primjer je autorove socijalne

osjetljivosti i potvrda pozicije angažiranog intelektualca-znanstvenika.

slobodno vrijeme; tradicionalan seljački život; urbanizacija; socijalna heterogenizacija sela i heterogenizacija dokoliceAutor: Stipe Šuvar - ; Agrarni institut, Odjel za sociologiju sela, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados