VERBALNO NASILJE I RAZGRADNJA KOLEKTIVNIH IDENTITETA U ISKAZIMA RATNIH ZAROBLJENIKA I POLITIČKIH ZATVORENIKA 1945.-1995.Reportar como inadecuado
VERBALNO NASILJE I RAZGRADNJA KOLEKTIVNIH IDENTITETA U ISKAZIMA RATNIH ZAROBLJENIKA I POLITIČKIH ZATVORENIKA 1945.-1995. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.37 No.2 December 2000. -

Namjera je ovog rada pokazati u kojoj mjeri još uvijek aktualno

oblikovanje, diseminacija i recepcija pisanih svjedočenja

pripadnika nepartizanskih vojski nakon Drugoga svjetskog rata, te

hrvatskih političkih zatvorenika iz socijalističkoga razdoblja,

ukazuje na politizaciju društvene memorije s obzirom na recentne

društveno-političke vrijednosti. S jedne strane,

samorazumijevanjem i poentiranjem osobnih iskaza o iskustvu

torture, poniženja i političkog diskriminiranja upravlja logika

alternacije, koja je za Bergera i Luckmanna radikalna reinterpretacija

prošlog životopisa s obzirom na trenutna uvjerenja i retrojekciju u

prošlost sadašnjih interpretativnih shema. S druge strane,

suočavanje s pitanjem uzroka i prirode rata u Hrvatskoj 1991.-

-1995. nagnalo je pojedince da svojom životnom pričom podrže

dominantnu političku tezu o kontinuitetu nasilja totalitarnoga tipa u

socijalističkoj Jugoslaviji, koje započinje masovnim odmazdama

vojnih zarobljenika nakon završetka rata 1945., odlikuje rad službi

za zaštitu državnoga poretka, te metode primjenjivane u specijalnim

zatvorima za političke zatvorenike. Kao primarno područje

folklorističkog i sociolingvističkog interesa izdvaja se problem

prisilnog pisanja kompromitirajućeg životopisa kao omiljene

psihološke metode nasilne dezintegracije identiteta i kontinuiteta

osobnog života primjenjivane u zatvorima za političke protivnike

bivšega režima te njihova učestalost kao sredstva torture nad ratnim

zarobljenicima, vojnicima i civilima u srpskim logorima i

zatvorima tijekom Domovinskoga rata.

političko nasilje; verbalno nasilje; svjedočenja o torturi 1945.-1948., 1991.-1995.; dekonstrukcija identitetaAutor: Renata Jambrešić Kirin - ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados