REGIONALNE CRTE USMENE HRVATSKE KNJIŽEVNOSTIReportar como inadecuado
REGIONALNE CRTE USMENE HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.37 No.2 December 2000. -

Članak razmatra raznolikost regionalnih crta hrvatske usmene

književnosti, kao i nemogućnost da se nacionalna obilježja striktno

ugrade u okvir vlastitih osebujnih etničkih crta. Upućuje na

empirijske rasprave o regionalnim i nacionalnim karakteristikama u

folkloru, s jedne strane, te na modernije interese za ideologiju

ugrađenu u mnoga takva istraživanja, s druge strane.

Tragom povijesnih mijena na primjerima hrvatske usmene

tradicije istražuje ovaj članak kulturne kontakte nastale u prošlosti

unutar složenih državnih tvorevina u koje su se uklapali dijelovi

Hrvatske. Upućuje na utjecaje proistekle iz susjedstva, kao i one

proistekle iz seoba unutarnjih i vanjskih te na crte nastale zbog

specifičnoga upravno-socijalnog statusa Vojna granica.

Razmatraju se karakteristike hrvatskih usmenih tradicija u dinarskoj,

jadransko-mediteranskoj, panonskoj i srednjoeuropskoj zoni.

folklor; usmena književnost; regionalna obilježja; hrvatska usmena tradicija; nacionalno prema regionalnomeAutor: Maja Bošković-Stulli - ; Insitut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados