KRALJICE U AKADEMIJI - Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.37 No.2 December 2000.Reportar como inadecuado
KRALJICE U AKADEMIJI - Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.37 No.2 December 2000. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.37 No.2 December 2000. -

Pošavši od opisa -inscenacije- običaja na proslavi 100-godišnjice

Akademije 1966. godine, autor sažima hrvatske i srpske

interpretacije kraljičkoga običaja te ga povezuje s pretkršćanskim

koledama i običajem biranja kralja, služeći se etnokoreološkim

izvorima i usporedbom sa slovačkim i češkim podacima. Iznova

razmatra tri inačice podrijetla kraljica pripadnost staromu

slavenskom sloju, preuzimanje običaja od neslavenskog življa na

jugoistoku Europe i zajedničke praindoeuropske izvore. Ponajviše

se bavi problemom tumačenja odnosa mita i obreda-običaja

posebno s obzirom na mit o androginu i na problem roda te ulogom

znanstvenika u čuvanju tradicije.

kraljice; koleda; mačevni plesovi; mit; obred-običaj; rodAutor: Ivan Lozica - orcid.org-0000-0001-7537-0004 ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados