Uključenost žena u strategiju ruralnog razvojaReportar como inadecuado
Uključenost žena u strategiju ruralnog razvoja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociology and Space, Vol.43 No.4 170 March 2009. -

U prvom dijelu autorica obrađuje pristup oblikovanju strategije cjelovitoga i održivog razvoja seoskih zajednica u Sloveniji. Izlaže

pregled relevantnih dosadašnjih nastojanja u znanosti, istraživanju i

obrazovanju te određuje ulogu države u poticanju razvoja sela s osobitim naglaskom na Programu ruralnog razvoja Republike Slovenije 2004.-2006., koji namjenjuje posebnu pozornost područjima

s ograničenim mogućnostima za poljoprivrednu djelatnost. Slijedi autoričin prijedlog pristupa oblikovanju strategije cjelovita i održivoga

razvoja seoskih zajednica, što ga čine ovi koraci: imenovanje nadležne državne komisije, izrada strategije, određivanje mehanizama njezina ostvarivanja, implementacija strategije i praćenje rezultata. Drugi dio štiva temelji se na nužnosti uključivanja

seljačkih žena u strategiju ruralnog razvoja na temelju dokumenata EU i Republike Slovenije, koji postavljaju zahtjev za jednakopravnošću žena u gospodarskom i društvenom životu ruralnih

zajednica. Iz pregleda akcija savjetovanja, istraživanja i pokušaja

oblikovanja strategija razvidno je u Republici Sloveniji u ostvarivanju

načela jednakih mogućnosti obaju spolova u poljoprivredi i u selu

mnogo učinjeno, premda autorica drži da će se to načelo u praksi

najlakše ostvarivati, ako će seoske žene biti neizostavna sastavnica

projekata-programa cjelovitoga i održivog razvoja seoskih zajednica.

strategija razvitka seoskih zajednica; oblikovanje; uključenost poljoprivrednica; SlovenijaAutor: Ana Barbić - ; Odsjek za agronomiju, Biotehnološki fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados