ODJECI DEKAPITACIJE VOLA U PUPNATU NA OTOKU KORČULI: HRVATI IZMEĐU TRADICIONALIZMA I MODERNIZMAReportar como inadecuado
ODJECI DEKAPITACIJE VOLA U PUPNATU NA OTOKU KORČULI: HRVATI IZMEĐU TRADICIONALIZMA I MODERNIZMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.37 No.2 December 2000. -

Na temelju novinske građe u tekstu se analizira javna rasprava o

obnovljenome običaju dekapitacije vola, posebice s obzirom na

ulogu koja se tomu običaju pripisuje u stvaranju hrvatskoga

identiteta. U drugome se dijelu teksta, također na temelju novinskih

članaka, izlaže argumentacija aktera običaja. U posljednjemu dijelu

autorica suprotstavlja značenja toga običaja u lokalnome i u

nacionalnome kontekstu.

tradicija; nacionalni identitet; politikaAutor: Jasna Čapo Žmegač - ; Insitut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados