Tradicionalna religioznost u Hrvatskoj 2004.: između kolektivnoga i individualnogaReportar como inadecuado
Tradicionalna religioznost u Hrvatskoj 2004.: između kolektivnoga i individualnoga - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociology and Space, Vol.43 No.2 168 March 2009. -

U radu se analiziraju podaci o rasprostranjenosti konfesionalne i

religijske identifikacije, religijskih vjerovanja i religijske prakse u

Hrvatskoj 2004. godine. Na temelju uvida u rezultate istraživanja u

90-im godinama, cilj je bio utvrditi ukazuju li podaci na promjene ili

na stabiliziranje vjerničke strukture. U analizi su korišteni: a indikatori tradicionalne religioznosti u užem smislu, vezani uz razdoblje socijalizacije u obitelji - konfesionalna i religijska identifikacija, vjerski odgoj u obitelji i kroz vjeronauk, sakramenti

krštenja, prve pričesti i krizme; b indikatori aktualne religioznosti

- usvajanje crkvenih i izvancrkvenih vjerovanja, religijska praksa

na osobnoj i obiteljskoj razini odlazak u crkvu na misu, osobna molitva, ispovijed, pričest i odricanje u korizmi, vjenčanje u crkvi,

krštenje djece, slanje djece na vjersku pouku, posvećivanje doma,

zajednička molitva u obitelji, slavljenje većih crkvenih blagdana te

post u obitelji pred blagdane. Potvrđena je hipoteza o raskoraku u

rasprostranjenosti religioznosti između pojedinih istraživanih dimenzija, kao i hipoteza o razlici između dviju grupa religiozno

opredijeljenih ispitanika - uvjerenih vjernika i religioznih koji ne

prihvaćaju sve što njihova vjera uči. Također je potvrđen postojeći

sociodemografski obrazac kao podloga veće religioznosti odnosno

nereligioznosti. Utvrđeno je da se vjernička struktura stabilizirala

prema svim istraživanim indikatorima, te da i dalje dominiraju oblici

religioznosti vezani uz socijalizaciju u obitelji, svetkovanje blagdana

i običaje, te osobito uz religijsko obilježavanje životnih ciklusa, što

čini zajednički tradicionalni kulturni obrazac ne samo religioznih već

i manjereligioznih i nereligioznih dijelova populacije. Analiza pokazuje da se - uz procese revitalizacije, desekularizacije i deprivatizacije religije, na individualnoj razini uočavaju naznake paralelnog postojanja i suprotnih procesa. To se očituje u disoluciji

dogmatskog sustava, paralelnom usvajanju alternativnih izvancrkvenih vjerovanja, raskoraku između razine vjerovanja i

religijske prakse, te u odstupanju stavova ispitanika od crkvenih

moralnih normi difuznoj sekularnosti. To religijsku situaciju u

Hrvatskoj čini složenijem iako, gotovo potpuno monokonfesionalno

i mononacionalno društvo na prvi pogled ne odaje takvu sliku.

religija; Crkva; tradicionalna religioznost u užem smislu; aktualna religioznost; konfesionalna identifikacija; religijska identifikacija; crkvena vjerovanja; alternativna vjerovanja; religijska praksa; sociodemografska obilježjaAutor: Dinka Marinović Jerolimov - orcid.org-0000-0002-6511-3124 ; Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados