Društvene i religijske promjene u Hrvatskoj: teorijsko-hipotetski okvir istraživanjaReportar como inadecuado
Društvene i religijske promjene u Hrvatskoj: teorijsko-hipotetski okvir istraživanja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociology and Space, Vol.43 No.2 168 March 2009. -

U radu autorica prikazuje teorijske, empirijske i koncepcijske odrednice istraživanja -Društvene i religijske promjene u Hrvatskoj«

provedenog u Hrvatskoj 2004. godine na reprezentativnom uzorku

N = 2.220 odraslih stanovnika Republike Hrvatske. Predmet istraživanja bila je najrasprostranjenija tradicionalna crkvena religioznost, te se u istraživanju pošlo od supstantivne definicije religije kao sustava ideja, vjerovanja, vrijednosti i prakse, koji se

odnosi na nadnaravno, transcendentno biće, nadljudsku i mističnu

moć, koja se doživljava i kao sveta. U skladu s definicijom primijenjen je multidimenzionalni pristup, te se u operacionalizaciji

i analizi koristio Glockov petodimenzionalni model, s ciljem da se stekne uvid u razlike izmedu ispitanika u religijsko-strukturnorn i

vrijednosnom te, kroz analizu sociodemografskih obilježja ispitanika,

i društveno-strukturnom aspektu.

društvene promjene; religijske promjene; religija; Crkva; tradicionalna crkvena religioznost; teorijsko-hipotetski okvir istraživanjaAutor: Dinka Marinović Jerolimov - orcid.org-0000-0002-6511-3124 ; Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados