KOJEM JE DŽEPU OCCAMOVA BRITVA - Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.3 No.1 9 January 1994.Reportar como inadecuado
KOJEM JE DŽEPU OCCAMOVA BRITVA - Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.3 No.1 9 January 1994. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.3 No.1 9 January 1994. -

Autor odbacuje Štulhoferovu kritiku svoga članka u DI 8, ali

prihvaća razgovor o epistemološkim teškoćama etnopsihologije.

Njihove korijene vidi u dvosmislenosti izraza -racionalan-, koji se

shvaća kao -promišljen- i kao -probttačan-. Samozavaravanje, kao

efekt nesvjesnog kognitivnog filtra, premda protuumno, može biti

probitačno. Kao izlaz iz dileme, autor predlaže izraze -kvazi- i

-meta-racionalnost-. Nategnute procjene sebe i drugih susreću se

i u čitavih naroda, kadšto u obliku pretjerane samokritičnosti. Autor

spominje primjere mogućih kvantitativnih istraživanja takvih

pojava.Autor: Hrvoje Lorković - ; Sveučilište Ulm, Ulm

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados