TEORIJE RASTA, KONKURENTNA PREDNOST ZEMALJA I GOSPODARSKA POLITIKAReportar como inadecuado
TEORIJE RASTA, KONKURENTNA PREDNOST ZEMALJA I GOSPODARSKA POLITIKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.3 No.1 9 January 1994. -

U članku se razmatraju doprinosi teoriji ekonomskog rasta,

počevši od standardnog Harrod-Domarovog modela,

neoklasičnog modela R. Solowa i modela rasta nove kembričke

škole. Predmet razmatranja su zatim suvremeni trendovi u teoriji

rasta što su usmjereni na razvijanje dinamičkih modela. Dinamički

modeli uzimaju u obzir makroekonomske agregate kao što su

stope inflacije, ponude novca i vladinog trošenja. Posebna

pozornost je, zatim, posvećena pristupu zasnovanom na teoriji

racionalnih očekivanja te pristupu koji uzima u obzir djelovanje

tehnološkog napretka u međunarodnim okvirima. U drugom dijelu

članka razmatraju se čimbenici što utječu na konkurentnu poziciju

nacionalnih privreda. Presudnim se ocjenjuju: sposobnost poduzeća

za inovacije, raspoloživost kvalitetnih proizvodnih faktora -

kao što su kvalificirana radna snaga i infrastruktura, stupanj

razvijenosti konkurencije na domaćem tržištu, kulturni čimbenici

što zahtijevaju intenzivno korištenje znanja. Veličina domaćeg

tržišta nije pritom presudna.Autor: Luka Brkić - ; Fakultet političkih znanosti, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados