OPĆE KARAKTERISTIKE STAMBENIH SUBVENCIJA U AUSTRIJI EVALUACIJA PREDNOSTI I NEDOSTATAKAReportar como inadecuado
OPĆE KARAKTERISTIKE STAMBENIH SUBVENCIJA U AUSTRIJI EVALUACIJA PREDNOSTI I NEDOSTATAKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.3 No.1 9 January 1994. -

Rad pokušava istaknuti osnovne značajke sustava subvencioniranog

stanovanja u Austriji i procijeniti da li ove atribute, sažete

u 28 točaka, treba smatrati prednostima ili nedostacima sustava.

Jasno je da ovakvom ocjenjivanju valja pristupiti vrlo pažljivo jer

ono uvijek ovisi o ukupnom gospodarstvenom i financijskom

okviru te političkim stajalištima. Po mišljenju pisca, neke od

osnovnih prednosti austrijskog sustava stambenih stimulacija su

manje-više stalan opseg novčane potpore i usmjeravanje na

subvencioniranje troškova izgradnje objekata, uglavnom u obliku

dugoročnih javnih zajmova s niskim kamatnim stopama. Ova

vrsta subvencija otvara, bar dugoročno, mogućnost postizanja

održivog sustava. S druge- strane, izrazita segmentacija tržišta

stanovanja, nedostatna prilagodba na promjenljive uvjete, velike i

neopravdane razlike u visini stanarina, razmjerno niska socijalna

učinkovitost sUbvencija te manjak objektivnih oblika njihove

razdiobe kao i razdiobe stanova mogli bi biti smatrani osnovnim

nedostacima.Autor: Troper Reinhard - ; Gradska uprava, Beč

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados