STAMBENE SUBVENCIJE U AUSTRIJI POVIJESNI RAZVOJ I KONCEPTIReportar como inadecuado
STAMBENE SUBVENCIJE U AUSTRIJI POVIJESNI RAZVOJ I KONCEPTI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.3 No.1 9 January 1994. -

Polazeći od usporedbe austrijskog sustava stambene stimulacije

sa sustavima ostalih europskih zemalja, rad razmatra razvoj

postojećeg sustava. Povijesni pregled stambene stimulacije u

Austriji vraća nas u razdoblje devetnaestog stoljeća kada je

socijalno djelovanje u politici stanovanja bilo vrlo ogranićeno.

Današnji sustav sigurnosti prava posjeda uveden je za austrijske

monarhije krajem prvog svjetskog rata, a 1920-ih su ta načela

pretvorena u republikanski zakon. Tada su stimulacije stambene

gradnje uz pomoć posebnog poreznog sustava postojale samo

u Beču, Stambene stimulacije su na državnoj razini utemeljene u

godinama nakon drugog svjetskog rata, kadaje postignut politički

dogovor o njihovoj nužnosti. U funkcionalnoj povezanosti s

neprofitnim stambenim organizacijama bio je stvoren sustav

javnog subvencioniranja stambene gradnje - uglavnom pomoću

javnih zajmova a kasnije i dodatnim operativnim subvencijama.

Javni fondovi za stambene stimulacije bili su i još uvijek jesu

napajani iz poreza na prihod te poreza poduzeća kao i otplatama

javnih zajmova. Subvencije nisu ogranićene samo na zakupnlčkl

već i na vtasničkl sektor. Rad završava opisom aktualne rasprave

koja je dijelom uvjetovana nestašicom stambene ponude, no koja

se također bavi vrlo općenitim pitanjem Uloge i nužnosti javne

socijalne intervencije u stanovanje.Autor: Eva Bauer - ; Savez neprofitnih stambenih organizacija Austrije, Beč

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados