PERADARSKA PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJReport as inadecuate
PERADARSKA PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.50 No.6 February 2009. -

Hrvatsko peradarstvo ima dugu tradiciju i solidnu sadašnjost te dobru podlogu za razvitak, a obuhvaća gotovo sve vidove proizvodnje kao što su: uzgoj i držanje rasplodnih nesilica hibrida teških pasmina, valionice, tov pilića, purića, pačića i guščića, klaonice peradi, uzgoj i držanje rasplodnih nesilica hibrida lakih pasmina, uzgoj konzumnih nesilica i proizvodnju konzumnih jaja, sortirnice, te tvornice stočne hrane. Položaj peradarstva unutar cjelokupnog stočarstva Hrvatske glede zadovoljavanja vlastitih potreba i pokrića uvoza izvozom je vodeća. U radu je prvenstveno analizirano kretanje broja peradi, proizvodnje i potrošnje peradarskih proizvoda, te izvoza i uvoza. U razdoblju poslije 1991. godine broj peradi u Hrvatskoj se u prosjeku smanjivao 3,1 %, proizvodnja prirasta peradi 0,6 %, a proizvodnja kokošjih jaja 1,2 % prosječno godišnje. Tijekom analiziranog razdoblja saldo trgovinske bilance peradarskih proizvoda RH bio je pozitivan, s izuzetkom 2002. godine. Vrijednost izvoza peradarskih proizvoda povećavala se 3,7 %, a vrijednost uvoza 5,3 % prosječno godišnje. Osnovni problemi s kojima se susreće naše peradarstvo su dosta različiti, a proizlaze iz dva segmenta istog: nekoliko krupnih subjekata koji posluju na razini cijele Hrvatske i u inozemstvu na jednoj strani, te veliki broj malih obiteljskih gospodarstava lokalnog značenja. Veliki proizvođači mesa peradi i jaja bore se s osuvremenjivanjem tehnologije, sve većom konkurencijom i općim gospodarskim uvjetima u Hrvatskoj, a obiteljska gospodarstva uz prije navedeno i s udovoljavanjem brojnim zakonskim domaćim i EU propisima, kao i s neujednačenošću proizvodnih kapaciteta, nabavnim cijenama, uvjetima plaćanja, nesigurnim tržištem itd. Uzevši u obzir opći svjetski trend rasta peradarske proizvodnje i hrvatsko peradarstvo ima dobre izglede za razvoj i širenje, pa i manji broj sitnih obiteljskih gospodarstava u sektoru organsko biološke proizvodnje novih prepoznatljivih proizvoda na bazi naših domaćih vrsta i pasmina peradi.

peradarstvo; Hrvatska; proizvodnja; meso; jajaAuthor:

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents