OD JA MOSTOM DO DRUGOG JA Projekt MOST 1 i MOST 2Report as inadecuate
OD JA MOSTOM DO DRUGOG JA Projekt MOST 1 i MOST 2 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Methodological Horizons, Vol.320082 No.6 December 2008. -

Socijalizacija studentica i djece s posebnim potrebama, timski rad, učenje studentica 2. godine studija Predškolski odgoj na aktivnostima koje same osmišljavaju, pišući po prvi puta priprave iako obvezni program nalaže to, ali tek u 3. godini studija. Upoznavanje s novim likovnim tehnikama i njihova primjena u radu s djecom s posebnim potrebama. Kod studentica se postiže lišavanje mogućeg straha i neugodnosti, predrasuda prema djeci s posebnim potrebama, na izgrađivanju kvaliteta altruizma, pomoći, stručnosti njih samih kao budućih odgajateljica u dječjim vrtićima i moguće drugim odgojno – obrazovnim ustanovama.

etika; moralna načela; metodika likovne kulture; likovne tehnike; dijete s posebnim potrebama; studenticaAuthor: Aleksandra Rotar - ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents