LJUDSKI RESURSI U DJEČJIM VRTIĆIMA I ULOGA PSIHOLOGAReportar como inadecuado
LJUDSKI RESURSI U DJEČJIM VRTIĆIMA I ULOGA PSIHOLOGA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Methodological Horizons, Vol.320082 No.6 December 2008. -

Temeljna snaga svake tvrtke nisu ni tehnička oprema, ni informatička oprema, ni funkcionalna uređenost prostora, ni vrsta proizvoda koju daje. Naime, svi ti faktori su podložni transformacijama, a može ih se i nadomjestiti i zamijeniti. Osnovna snaga svake tvrtke je ljudski potencijal. U modernim tvrtkama upravljanje ljudskim potencijalom intenzivno se razvija i širi svoje područje djelovanja. Proces promjena kreće se od reaktivnog pristupa zaposlenicima do proaktivnog zadovoljavanja potreba i motiviranja ljudskih potencijala, dakle od selekcije pri prijemu zaposlenika ka razvoju postojećeg ljudskog potencijala.

Koje poslove i zadatke vezane uz odabir i razvoj ljudskih resursa psiholozi u dječjim vrtićima u kojoj mjeri i s kojim utjecajem trenutno obavljaju, a koji su im potencijali i perspektive, pokušalo se istražiti kod stručnih suradnika – psihologa u dječjim vrtićima Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

Premda rezultati ukazuju da je trenutačni utjecaj psihologa na kadrovsku problematiku relativno skroman, perspektive korištenja stručnih spoznaja psihologa za kreiranje kadrova koji osiguravaju sigurno i poticajno okruženje za dijete u dječjem vrtiću su velike.

ljudski resursi; dječji vrtić; okruženje; psiholog; zadaće; perspektiveAutor: Joško Sindek - ; Dječji vrtić -Trnoružica-, Zagreb Ksenija Benaković-Ranogajec - ; Dječji vrtić -Mali princ-, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados