FENOMEN SLOBODNOG VREMENA U POSTMODERNOM DRUŠTVUReport as inadecuate
FENOMEN SLOBODNOG VREMENA U POSTMODERNOM DRUŠTVU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Methodological Horizons, Vol.320082 No.6 December 2008. -

Fenomen slobodnog vremena promatramo unutar današnjeg društveno-pedagoškog konteksta, u kojem se mladi prepuštaju aktivnostima po svom izboru. Iznimno je pogodno za kompletiranje vlastite osobnosti, kako na intelektualnom, tako i emocionalnom planu. Svoju primjenu nalazi u funkciji odmora, zabave, razonode, razvijanja osobnosti i u procesu stvaralaštva. U njemu se stvaraju uvjeti za razvoj dispozicija, sklonosti, vještina, otkriva se nadarenost i talent za određeno područje i pogoduje razvoju svih ljudskih kvaliteta. Slobodno vrijeme odlikuje težnja slobodnog izbora aktivnosti u odnosu na potrebe sudionika, njihovih interesa i mogućnosti. Podrazumijeva stvaranje i osiguranje učinkovitih mogućnosti za ostvarenje željenog cilja. Svakom je djetetu slobodno vrijeme pretpostavka za cjelovit razvoj osobnosti, učenje i obrazovanje, a u isto vrijeme prevencija oblika poremećaja u ponašanju. Posebice značajnim smatramo slobodno vrijeme djece u izvannastavnim aktivnostima koje mogu svojom kvalitetom postati relevantnim čimbenikom u njihovom odrastanju i razvoju.

slobodno vrijeme; odmor; razonoda; razvoj; stvaralaštvo; kultura provođenja slobodnog vremenaAuthor: Sabina Vidulin-Orbanić - ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, odjel za glazbu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents