Spomen Božjih djela - zalog nade u sigurnu budućnostReport as inadecuate
Spomen Božjih djela - zalog nade u sigurnu budućnost - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.67 No.2-3 January 1998. -

Kristovo utjelovljenje i mesijansko djelovanje bilo je početak »milosne godine Gospodnje« koja i danas traje. Zato je jubilej 2000. na koji nas Ivan Pavao II. zove i sprema sjećanje na prošlost koja traje i vodi u budućnost koja je počela. Biblijski pojam spomena zikkaron, anamnesis sadrži povijesno i liturgijsko prisjećanje na prošle Božje zahvate od kojih Božji narod živi u sadašnjosti. Takav je šabat kao tjedni spomen stvorenosti na sliku Božju, oslobođenja iz ropstva i uključenosti u narod Božji. Takva je Pasha kao godišnji spomen izbavljenja već dogođenog i stalno iščekivanog. Takva je Isusova i naša molitva da dođe kraljevstvo Očevo kojemu se Isus stavljao potpuno na raspolaganje te traži da i mi tako postupamo. Crkva uprisutnjujući prošla djela Božja vrši svoje poslanje kao narod Božji koji putuje prema eshatonu, a budućnost ljudi i svemira gleda kao ostvarenje Božjih obećanja.

spomen; šabat; Pasha; kraljevstvo Božje; eshatolosko usmjerenjeAuthor: Mato ZOVKIĆ - ; Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents