Ususret trećem tisućljeću - poziv, poticaj, vizijaReportar como inadecuado
Ususret trećem tisućljeću - poziv, poticaj, vizija - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.67 No.2-3 January 1998. -

Izlaganje je podijeljeno na sljedeće točke: 1. Kristološka okosnica Jubileja u povijesti i vremenu, gdje se naglašava da je specifičnost kršćanske vjere u Božjoj suverenoj i osobnoj inicijativi prema svijetu i čovjeku, koji su kao Božji stvorovi dobri, unatoč čovjekove grešnosti i kontingencije svijeta. Takvom svijetu i čovjeku Bog u svom Sinu dolazi u susret kao Spasitelj i Osloboditelj; 2. Značajke svijeta na kraju drugog tisućljeća karakterizira ne samo emancipacija svijeta i čovjeka u odnosu na Boga nego i radikalna imanencija na području znanosti, tehnike i ljudskog ponašanja. U opasnosti je i svijet ekološki problem i čovjek; 3. Tematske cjeline papina pisma za pripravu Velikog Jubileja su sljedeće: Drugi vatikanski koncil; Sinode biskupa; Služenje rimskog biskupa; Svete godine; Urušavanje komunizma; Socijalna zauzetost. Ovim temama papino pismo pristupa zahvalom Bogu za dar Crkve i za plodove svetosti, radošću evanđeoskog obraćenja, kajanjem za grijehe u prošlosti i ispitom savjesti u prihvatu Koncila i njegovih dokumenata; 4. Kritički osvrt na našu krajevnu stvarnost i naznake za budućnost oslanjaju se na papin poziv u pismu. Valja učiniti ispit savjesti na planu crkvenih zajednica, na društvenom, političkom i javnom polju: a za grijehe protiv jedinstva i zajedništva; b za vjersku indiferentnost; c za grijehe protiv dostojanstva i prava čovjeka; d za zastoj i umor u primjeni II. vatikanskog koncila. Budući da se u pripremi za Jubilej nalazimo u godini Isusa Krista, predlaže se da se još ove godine organizira jedan svećenički skup koji bi bio posvećen Isusu Kristu.

Jubilej 2000.; svijet; čovjek; povijest; spasenje; kultura i znanost; jedinstvo; vjerska indiferentnost; dostojanstvo i prava čovjeka; II. vatikanski koncilAutor: Tomislav Zdenko TENŠEK - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados