MJERENJE PROMJENA NACIONALNIH STEREOTIPA: PRIMJENA METODE SYMLOG-aReport as inadecuate
MJERENJE PROMJENA NACIONALNIH STEREOTIPA: PRIMJENA METODE SYMLOG-a - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.6 No.2-3 28-29 March 1997. -

Tehnika SYMLOG-a A System for the Multiple Level Observation

of Groups, ili Sustav za višedimenzionalno opažanje skupina,

upotrijebljena je za analizu sadržaja nacionalnih stereotipa

studenata psihologije, hrvatske nacionalnosti. Klasičnim načinom

izražavanja nacionalnih stereotipa, preko izbora karakterističnih

osobina pripadnika nekih nacija Hrvata, Slovenaca, Srba i Albanaca,

studenti su prvi put ispitani 1991. godine, neposredno nakon

početka rata u Hrvatskoj. Ispitivanje je ponovljeno 1993. na

istoj skupini ispitanika, a posljednje je provedeno 1996., nakon

završetka rata. Procjenjivane osobine izražene su u terminima dimenzija

SYMLOG-a: dominantno-submisivno, prijateljsko-neprijateljsko,

instrumentalno kontrolirano-emocionalno ekspresivno.

Određen je položaj svake nacije u trodimenzionalnom prostoru

SYMLOG-a za svako od triju ispitivanja. Razmještaj pojedinih nacija

na dimenzijama prostora SYMLOG-a prikazan je grafički. Izračunana

je udaijenost između pojedinih nacija kao i udaljenost

među položajima svake od njih tijekom vremena. Razmatranjem

ovih odnosa interpretiran je stav studenata psihologije hrvatske

nacionalnosti prema ispitivanim nacijama, kao i promjena tog stava

od 1991. do 1996. godine. Pokazana je posebna vrijednost sustava

SYMLOG-a koji dopušta da se nacionalni stereotipi interpretiraju

pomoću svih izabranih osobina, a ne samo pomoću onih

najfrekventnijih, što je nedostatak klasičnih tehnika.Author: Željka Kamenov - ; Filozofski fakultet, Zagreb Dinka Čorkalo - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents