DOŽIVLJAJ OTUĐENOSTI PROGNANIKA I IZBJEGLICA: SAMOPERCEPClJA I PERCEPClJA STUDENATA SOCIJALNOG RADAReportar como inadecuado
DOŽIVLJAJ OTUĐENOSTI PROGNANIKA I IZBJEGLICA: SAMOPERCEPClJA I PERCEPClJA STUDENATA SOCIJALNOG RADA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.6 No.2-3 28-29 March 1997. -

Otuđenje je prema svojoj definiciji imanentno položaju prognanika

i izbjeglica. U gotovo svim područjima osobnog i socijalnog

života prognanik i iZbjeglica žive životom depriviranim u njegovim

temeljnim dimenzijama. Čini se, međutim, da je percepcija

težine i kompleksnosti prognaničke i izbjegličke situacije mnogo

ozbiljnija u onih koji tu situaciju promatraju ne sudjelujući neposredno

u njoj. Ispitivanjem osjećaja otuđenosti prognanika i izbjeglica,

kao i percepcije te otuđenosti u studenata socijalnog rada,

utvrdili smo da studenti otuđenost te populacije procjenjuju mnogo

težom nego ta populacija sama. Upotrijebljen je prilagođen Seemanov

upitnik otuđenja, kojemu je dodana nanovo konstruirana

skala Otuđenja vlastite tjelesnosti. U svim modalitetima studenti

socijalnog rada procjenjuju otuđenost izbjeglica i prognanika značajno

težom nego izbjeglice i prognanici sami.Autor: Mladen Knežević - ; Pravni fakultet, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados