UČESTALOST PTSP-a U SKUPINI PROGNANIKA I MOGUĆA POVEZANOST SA ZATOČENIŠTVOM U LOGORUReportar como inadecuado
UČESTALOST PTSP-a U SKUPINI PROGNANIKA I MOGUĆA POVEZANOST SA ZATOČENIŠTVOM U LOGORU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.6 No.2-3 28-29 March 1997. -

Cilj rada bio je utvrditi učestalost PTSP-a u prognanika iz Hrvatske

te ispitati povezanost PTSP-a s brojem trauma, posebno

s boravkom u logoru, te s demografskim varijablama. Ispitana

je grupa od 88 prognanika, od kojih 34 muškarca i 54 žene,

prosječne dobi 43 godine. Primijenjeni su upitnik za traume i Watsonov

intervju za PTSP. Grupa je proživjela prosječno tri traume,

a učestalost PTSP-a nakon dvije godine života u progonstvu iznosila

je 45,45%. Ustanovljeno je da se pojavnost ukupne izraženosti

simptomatike PTSP-a povećava s povećanjem broja traumatskih

događaja i s dobi osobe, a smanjuje se s većim obrazovanjem

osobe. Grupa prognanika N=18 koji su bili zatočeni u logoru

do najviše mjesec dana, a koji nisu bili izloženi torturi, uspoređena

je s komparativnom grupom prognanika N=18 izjednačenom

po dobi, spolu, obrazovanju i broju proživljenih trauma.

Grupe se nisu statistički značajno razlikovale u izraženosti ukupne

simptomatike PTSP-a. Zaključno, rezultati ukazuju da su mlađa

odrasla dob i obrazovanje protektivni čimbenici u reakciji na

traumu. Kratko zatočeništvo u logoru, bez torture, nije imalo zaseban

efekt na pojavnost simptomatike PTSP-a u politraumatiziranoj

grupi prognanika.Autor: Dragica Kozarić-Kovačić - ; Policijska Akademija, Zagreb Tajana Ljubin - ; Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb Mirjana Grub

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados