Društveno-kulturno ozračje u kojem se događa katehizacijaReportar como inadecuado
Društveno-kulturno ozračje u kojem se događa katehizacija - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.68 No.3 January 1999. -

Autor polazi od toga da kršćanstvo i Crkva nastaju unutar određenog društvenog i kulturnog konteksta. Isto tako i katehizacija, od svojih početaka do danas, događa se unutar različitih društava i kultura.

Hrvatsko društveno-kultumo ozračje autor ponajprije smješta u kontekst europske kulture. Zapadna europska društva su sekularizirana, pluralistički i individualistički orijentirana. Crkva živi u društvu strukturalne, kulturne i individualne pluralizacije, koja je povezana s fenomenom indiferentnosti, religiozne pluralizacije i religiozne individualizacije. U drugom dijelu članka pretresaju se elementi društveno-kulturne tranzicije u Hrvatskoj. Pored političkih, gospodarstvenih i kulturnih elemenata, od temeljnog značenja su napose religiozni i crkveni elementi te tranzicije. Crkva napušta povijesnu od komunizma joj nametnutu getoizaciju i nastoji pronaći i izboriti novu demokratskom društvu primjerenu ulogu. Crkva se veoma suočava s trendovima raslojavanja čvrstog dogmatskog svjetonazora i krize kršćanskog identiteta.

U posljednjem dijelu i na kraju članka ukazuje se na stare i nove izazove za katehizaciju u Hrvatskoj, koji najvećim dijelom su društveno-kultumo uvjetovani, primjerice odnos između školskog vjeronauka i župne katehizacije, katekumenat odraslih ili katehizacija u medijima.

ozračje; katehizacija; društveno; kulturno; tranzicija; CrkvaAutor: Josip BALOBAN - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados