Kako je nastajala saborska deklaracija »Nostra aetate« o odnosima Crkve prema nekršćanskim religijamaReportar como inadecuado
Kako je nastajala saborska deklaracija »Nostra aetate« o odnosima Crkve prema nekršćanskim religijama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.68 No.3 January 1999. -

Na II. vatikanskom saboru Crkva je u odnosima s religijama napravila jedan epohalni zaokret. Nakon stoljetne konfrontacije, ona se odlučuje za nov način pristupa religijama koji će biti utemeljen na poštivanju i dijalogu. Ta nova percepcija religija i odnosa s njima na posebit način dolazi do izražaja u deklaraciji Nostra aetate.

U ovom članku autor se bavi rekonstrukcijom temeljnih faza u procesu nastajanja ovog dokumenta: od pripravne faze u predsaborskom razdoblju do veoma uzbudljivih zbivanja i neočekivanih obrata koji su pratili čitavu povijest nastajanja deklaracije Nostra aetate. Pri tom se autor služi dobrim dijelom izvornim dokumentima saborskih zasjedanja. Analizom tih dokumenata, on dolazi do slijedećih zaključaka:

1. da promjenjena percepcija odnosa Crkve i religija ima malo direktnog uporišta u stavovima crkvenog učiteljstva iz prijašnjih vremena;

2. da je većina saborskih otaca tek postupno, tijekom rada na ovoj deklaraciji postajala svjesna potrebe novog, ne jednostrano apologetskog, dijaloškog odnosa Crkve prema religijama;

3. da mukotrpna povijest nastanka ovog dokumenta na neki način paradigmatski daje naslutiti

ponešto od logike djelovanja Duha Svetog, koji često uspjeva ostvariti svoje naume mimo, a

ponekad i protiv izričite volje određenih povijesnih subjekata.

povijest II. vatikanskog sabora; deklaracija Nostra aetate; crkveno učiteljstvo i religije; Crkva i Židovi; Vatikan i ArapiAutor: Nikola BIŽACA - orcid.org-0000-0001-9412-508X ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados