Traganje za razumijevanjem između teologije i prirodne znanosti u novijoj teologijiReportar como inadecuado
Traganje za razumijevanjem između teologije i prirodne znanosti u novijoj teologiji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.68 No.3 January 1999. -

Poseban zadatak suvremene teologije stvaranja, kako je to predstavljeno u polju napetosti između Teilhard de Chardina i najnovijih diskusija, predstavlja traganje za prevladavanjem rascijepa između prirodnoznanstvenog istraživanja i teološke refleksije. Najveći dio pokušaja, posebice u katoličkoj teologiji, inspiriran je projektima Teilhard de Chardina i Karla Rahnera. Pri tome obrađeni pokušaji rješenja ne nadilaze model K. Rahnera. Napori suvremene teologije razvijaju se u dva smjera: hermeneutička analiza biblijske poruke i integracija prirodno-znanstvene slike svijeta u teološku refleksiju. Jedan od najvažnijih i najtežih zadataka jedne odgovorne teologije stvaranja predstavlja njezino artikuliranje unutar današnje paradigme, U okviru ove paradigme i uz uključenje hermeneutike teologija mora preuzeti svoju odgovornost prema svome izvoru i modernom čovjeku.

znanost; teologija; stvaranje; hermeneutikaAutor: Zdenko JOHA -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados