Sloboda u Kristu - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.68 No.3 January 1999.Reportar como inadecuado
Sloboda u Kristu - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.68 No.3 January 1999. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.68 No.3 January 1999. -

Čovjek se ne zadovoljava samo oslobođenjem od onoga što ugrožava njegovu slobodu, nego je nošen potrebom otvaranja i poklanjanja vlastite slobode drugoj osobi. Polazeći od analize iskustva ljudske slobode u datostima suvremenoga društva, autor članka se zaustavlja na filozofskom promišljanju nad ljudskom slobodom. Zaključuje da je sloboda sastavni dio istine o čovjeku. Iako sloboda pretpostavlja izostanak prisile i uvjetovanosti, ipak za ostvarenje čovjeka kao bića slobode nije dostatna sloboda od prisile, nego je sloboda uvijek vezana i uz iskustvo određene vrijednosti, čin je čovjekove etičnosti i njegova moralnog djelovanja. Sloboda, koja ima svoj temelj u ontološkoj strukturi čovjeka, osobito značenje postiže u kršćanskoj perspektivi. Da bi osvijetlio kršćansko poimanje slobode, autor polazi od povijesno-spasenjske perspektive i ontološkog jedinstva histologije i antropologije te osvjetljava izvorno biblijsko poimanje odnosa između slobode i milosti te kristološku i pneumatološku dimenziju slobode. Upozorava na povijesno-teološki razvoj koji je doveo do reduciranog kršćanskog shvaćanja slobode i spasenja kao slobode od grijeha, te nasuprot tome spasenje i slobodu u Kristu predstavlja kao pokretački dinamizam i nadahnuće kršćanske preobrazbe svijeta.

sloboda; spasenje; povijest spasenja; kristologija; antropologijaAutor: Đuro HRANIĆ - ; Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Đakovo, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados