Isus proklinje smokvu ili ... - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.68 No.3 January 1999.Reportar como inadecuado
Isus proklinje smokvu ili ... - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.68 No.3 January 1999. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.68 No.3 January 1999. -

U ovom članku auktor istražuje Markov prikaz perikope o Isusovom proklinjanju besplodne smokve. Uočivši kompozicionalnu tehniku progresivne interkalacije u Markovu prikazu, zaključuje kako je ova perikopa bitno, osmotski povezana s perikopama o Isusovom prvom susretu s hramom i radnjama u njemu. Ovakva povezanost potvrđena je i sadržajno-književnim elementima prikaza. S obzirom na književnu vrstu, prikaz spada u simboličke radnje poučnog i proročkog tipa. U tumačenju epizode smokva je viđena kao simbol ljudskih kvaliteta koje Isus očekuje kao plod svoga naviještanja i djelovanja kod svojih suvremenika. Dok on traži plodove obraćenja i egzistencijalne vjere, njegovi suvremenici smatraju da još nije vrijeme za ono što Isus zahtijeva. Uronjeni u vjerski formalizam, oni odbacuju novu rasporedbu spasenja koju Bog nudi u Isusu, ostajući u staroj rasporedbi koja je promašena upravo zbog nedonošenja očekivanih plodova. Zbog ovoga Isus izriče svoju molitvu i želju da se nitko više ne pouzdaje u rasporedbu spasenja u čijem središtu nije egzistencijalna vjera koja jedina može donijeti očekivane plodove. Ispreplitanjem epizoda o hramu i besplodnoj smokvi Markov Isus kritizira lažne, hipokritske odnose s Bogom koji vode u smrt i poziva na neograničeno povjerenje u Boga koje se konkretizira u molitvi i opraštanju drugima. Osnovna svrha ovakvog prikaza jest ispravan odnos prema Bogu s upozorenjem kršćanske zajednice na ono što nije u redu i pozivom na egzistencijalno zauzetu i plodnu vjeru.

kompozicionalna tehnika; interkalacija; isprepletenost; simbolička radnja; smokva; plod; besplodnost; glad; hipokritska vjera; egzistencijalna vjera; rasporedba spasenja; proklinjanje; želja; ispravan odnos prema BoguAutor: Marinko VIDOVIĆ - orcid.org-0000-0003-0746-023X ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados