Isus Krist Sin Božji i Veliki svećenik. Tumačenje Ps 2 i Heb 1,5; 5,5Reportar como inadecuado
Isus Krist Sin Božji i Veliki svećenik. Tumačenje Ps 2 i Heb 1,5; 5,5 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.68 No.3 January 1999. -

Ps 2 uz Ps 110 u hebrejskom originalu i posebno u grčkom prijevodu LXX osvjetljava mesijanstvo. Izdvojeno mjesto Božjeg posinjenja u rečenici »Ti si sin moj, danas te rodih« 2,7 preuzimanjem kontekstualno postaje novozavjetno mjesto u Poslanici Hebrejima. Ono u novozavjetnoj relektiri označava Kristovo predegzistentno, zemaljsko i eshatološko bogosinovstvo 1,5. Izlaganje pokazuje nekonkurentno, nedjeljivo i jedinstveno sinovstvo u kristološkom razvoju utjelovljenje, bogojavljenje, krštenje, preobraženje, pashalni misterij - muku, smrt i proslavu. Bit Isusa Krista funkcionalno se pokazuje na djelu u velikosvećeništvu Heb 5,5. Isus Krist je jednostavno Sin Božji po biti. A po ljubavi i žrtvi, po svom uzvišenom i trajnom služenju, soteriološki Isus Krist je Veliki svećenik i Posrednik ljudi pred Bogom. Tako tri mjesta oba zavjeta tvore solidnu kristološko-soteriološku refleksiju o bogosinovstvu i velikosvećeništvu Isusa Krista.

Pomazanik; Sin Božji; Veliki svećenikAutor: Nikola HOHNJEC - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados