OPĆENITO O ORGANIZIRANOM KRIMINALU, S POSEBNIM OSVRTOM NA KAZNENOPRAVNI I PENOLOŠKI ASPEKTReport as inadecuate
OPĆENITO O ORGANIZIRANOM KRIMINALU, S POSEBNIM OSVRTOM NA KAZNENOPRAVNI I PENOLOŠKI ASPEKT - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.9 No.4-5 48-49 October 2000. -

U radu se definira organizirani kriminal te se raspravlja o njegovim

obilježjima. Naglašavaju se razlozi zbog kojih je on danas

jedan od najvećih problema razvijenih zemalja, ali i zemalja u

tranziciji. Govori se o kaznenopravnom aspektu uz prikaz postojećih

kaznenih i kaznenoprocesnih instituta za borbu protiv organiziranoga

kriminala te o problemima i mogućnostima penal nog

sustava u borbi protiv organiziranoga kriminala, i to glede

vrsta sankcija, uvjeta za njihovo određivanje i teškoća uočenih

u primjeni posebnih mjera kaznenih sankcija prema toj skupini

počinitelja. U okviru tog problema osvrće se i na strana

zakonodavna rješenja. Posebno se govori i o aktivnostima

međunarodne zajednice tijela i dokumenti za suzbijanje

organiziranoga kriminala, kao i tijelima i važnijim propisima

Republike Hrvatske važnim za suzbijanje organiziranoga

kriminala. Imajući u vidu da je organizirani kriminal kompleksan

problemi s definiranjem i univerzalan fenomen, analitičke

prioritete treba tražiti u smjeru boljeg razumijevanja njegove

strukture važnost taksonomije organiziranoga kriminala koja bi

specifične oblike organiziranoga kriminala nastojala povezati sa

specifičnim izvorima nastajanja i dinamike evidentiranje širenja,

to jest sužavanja specifičnih oblika organiziranoga kriminala što

bi trebalo poslužiti i kao provjera pretpostavljenih uzroka

nastanka. Iznimno je važno kontinuirano propitivati kvalitetu i

realni doseg mjera u borbi protiv organiziranoga kriminala, kao

i učinkovitost penalnog sustava, jer bi deficit odgovarajućih

multidisciplinarnih istraživačkih strategija mogao dovesti samo

do fragmentarnog razumijevanja čimbenika važnih za njegovu

predikciju i profilaksu.Author: Vesna SKORUPAN - ; Vrhovni sud Republike Hrvatske, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents