Textová tradice a revize patristic kých breviářních textůReport as inadecuate
Textová tradice a revize patristic kých breviářních textů - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Slovo : Journal of Old Church Slavonic Institute, No.58 December 2008. -

Članek analyzuje varianty ze 17 kodexů ke třem různym homiliim z různych časti chorvatskohlaholskeho breviaře a hleda odpověď na otazku, zda je u všech těchto textů možne rozeznat varianty, podle nichž by je bylo možne

zařadit k tzv. severni či jižni textologicke skupině breviařů. Zjišťujeme, že je pouze u některych homilii možne podle variant určit dvě textove linie, ujinych homilii je text ve všech breviařich stejny. Proto je možne vyslovit hypotezu,

že i text nachazejici se v dochovanych breviařich ma jeden archetyp, jehož zněni je dobře dochovano v breviařich tzv. ≫severni≪ skupiny breviařů Vrbnicke, Vita z Omišlje, Mavrova, Kosiňskeho. Z tohoto archetypu po opravach původniho překladu vznikla druha textova linie breviařniho textu přitomna v breviařich tzv. ≫jižni≪ skupiny Vatikansky 5, 6; Dragučsky, Moskevsky aj., avšak rozdil mezi těmito dvěma skupinami je patrny pouze u některych breviařnich textů.

chorvatskohlaholsky breviař; homilie; textologie; překlad; lexikalni variantyAuthor: Petra Stankovska -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents