Abrahamova vizija između »kazivanja« i »prikazivanja«Report as inadecuate
Abrahamova vizija između »kazivanja« i »prikazivanja« - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Slovo : Journal of Old Church Slavonic Institute, No.58 December 2008. -

U razmatranje hrvatske srednjovjekovne pripovjedne proze treba uključiti i fenomen njezine usmenosti, tj. činjenicu da je veći broj primatelja tekstove slušao, nego što ih je čitao. Usmenost se ne odnosi samo na vezu s folklorom, već na izvedbu teksta u živoj komunikaciji s primateljima. Promatrani

starozavjetni apokrif Abrahamove vizije očituje signale performativnosti koja pak u sebi ujedinjuje mogućnost kazivanja i prikazivanja sadržaja i pouke pred publikom. Analiza pokazuje da se fenomen usmenosti srednjovjekovnih

tekstova što ih svrstavamo u pripovjednu prozu ogleda u shvaćanju čitanja kao izvođenja, a ono u sebi ujedinjuje tekst, pouku i izravnu komunikaciju.

Abrahamova vizija; prikazivanje; pripovijedanje; performativnost; hrvatskoglagoljska pripovjedna prozaAuthor: Marija-Ana Dürrigl -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents