BRAČNA I OBITELJSKA SITUACIJA STARIH SLIJEPIH OSOBA U HRVATSKOJReport as inadecuate
BRAČNA I OBITELJSKA SITUACIJA STARIH SLIJEPIH OSOBA U HRVATSKOJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.9 No.4-5 48-49 October 2000. -

Namjera je ovog rada bila istražiti osnovna obilježja bračne i obiteljske

situacije starih slijepih osoba u Hrvatskoj te njihovu percepciju

vlastitog obiteljskog položaja. Osim toga, željelo se ustanoviti

razlikuju li se pojedini dijelovi populacije starih slijepih osoba u

svojem bračnom i obiteljskom statusu s obzirom na spol, dob,

mjesta prebivanja i vrijeme nastanka oštećenja vida. U tu svrhu

provedeno je anketno istraživanje na uzorku od l74 ispitanika s

područja cijele Hrvatske, među slijepim osobama treće životne

dobi, članova Hrvatskog društva slijepih s oštećenjem vida u zakonski

određe-nim granicama. Na obiteljskom planu stare slijepe

osobe susreću se sa sličnim problemima kao i općenito starija

populacija. Važan problem za ovu skupinu predstavlja gubitak

bračnog partnera i samački život. S procesom starenja rapidno se

smanjuje broj ispitanika koji živi u potpunim obiteljima, tj. sa supružnikom

i djecom. Izdvajanje iz domicilne sredine stvara svakako

veće teškoće za slijepe stare osobe nego za one koje nisu slijepe.

Statističkom provjerom ustanovljeno je da ispitanike, s obzirom

na bračno i obiteljsko stanje, najviše diferenciraju varijable

spola i dobi. Značajne promjene u obiteljskim obrascima ranije

se događaju kod slijepih žena između 64 i 75 godine nego

kod slijepih muškaraca nakon 75 godina. Mjesto stanovanja i

vrijeme gubitka vida nisu važni s aspekta bračnog i obiteljskog

statusa. Stare slijepe osobe imaju uvelike pozitivan stav prema

vlastitoj obitelji, ali nisu općenito zadovoljne ulogom starih ljudi u

obiteljskom procesu odlučivanja. Različitisegmenti ispitanika na

sličan način percipiraju obiteljski položaj starih ljudi, što znači da

je utjecaj demografskih varijabli manji nego pri analizi bračnih ili

obiteljskih oblika. Stupanj nezavisnosti stare slijepe osobe ovisit

će uvelike o obiteljskim odnosima i izgrađenosti -potporne

mreže- između naraštaja. Odvojeno življenje starih slijepih osoba

od njihove djece ne mora značiti njihovu otuđenost od obitelji.Author: Zoran ŠUĆUR - ; Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents