UTJECAJ RASPOREDA ČESTICA NA FAKTORSKU STRUKTURU I SKALNE REZULTATE GOLDBERGOVIH MARKERA: PRILOG MEĐUKULTURALNOJ VALIDACIJI VELEPETOROG MODELA LIČNOSTIReport as inadecuate




UTJECAJ RASPOREDA ČESTICA NA FAKTORSKU STRUKTURU I SKALNE REZULTATE GOLDBERGOVIH MARKERA: PRILOG MEĐUKULTURALNOJ VALIDACIJI VELEPETOROG MODELA LIČNOSTI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.9 No.4-5 48-49 October 2000. -

U radu se opisuju metodološka i kulturalna pitanja vezana uz

uporabu etičke strategije unutar leksičkog pristupa u psihologiji

ličnosti. Specifično, u radu se opisuju rezultati ispitivanja utjecaja

rasporeda čestica na faktorsku strukturu iskalne rezultate Goldbergovih

bipolarnih markera za mjerenje Velepetorog modela

ličnosti u Hrvatskoj. Faktorske i skalne analize Goldbergovih

markera potvrdile su superionost transparentnog rasporeda u

odnosu na netransparentni raspored u smislu boljeg generiranja

ciljane faktorske strukture, veće konvergentne valjanosti, veće

pouzdanosti skala i veće unutardimenzionalne homogenosti

skala. Također, transparentni je raspored pokazao veću

diskriminativnu valjanost a nije pokazao izazivanje značono poželjnijih

samoprocjena. Svi navedeni rezultati sugeriraju budućim

istraživačima lekičkoga pristupa u raznim kulturama i jezicima da

pri planiranju svojih istraživanja odaberu transparentni raspored

Goldbergovih bipolarnih markera za mjerenje Velepetorog modela

ličnosti, bilo da se koriste etičkom ili emičkom strategijom.

Transparentni će raspored tih markera dati jednoznačniji odnos

uvezenih dimenzija ličnosti s autohtonim dimenzijama ličnosti iz

pojedinog jezika, tj., kulture, ili će olakšati usporedbu dominatnih

leksičkih dimenzija ličnosti s dimenzijama iz drugih modela.



Author: Boris MLAČIĆ - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb Zvonimir KNEZOVIĆ - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/



DOWNLOAD PDF




Related documents