GLAVNE MOTIVACIJSKE ODREDNICE GLASOVANJA NA PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA 2000. GODINEReport as inadecuate
GLAVNE MOTIVACIJSKE ODREDNICE GLASOVANJA NA PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA 2000. GODINE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.9 No.4-5 48-49 October 2000. -

U radu su prikazani rezultati istraživanja glavnih

motivacijskih odrednica glasačkog opredljivanja građana na

izborima za predsjednika Republike Hrvatske 2000. godine

te specifičnih razloga glasovanja za pojedine od vodećih

predsjedničkih kandidata. Istraživanje je pokazalo da se, na

promatranim izborima, odluka birača pretežno temeljila na

percipiranim elementima programske orijentiranosti

kandidata bilo onima sasvim općenitog i apstraktnog

značaja, bilo na njihovoj konkretizaciji u smislu očekivanog

prinosa ostvarenju temeljnih nacionalnih ciljeva, a u vrlo

velikoj mjeri i na procjeni njihovih moralnih kvaliteta. Budući

da su, kako to sugeriraju rezultati provedene analize, ti

elementi odlučivanja bili podjednako odlučujući za izbor svih

vodećih kandidata, za razlikovanje potencijalnih glasača

pojedinih predsjedničkih takmaca mnogo su se korisnijima

pokazali općenito manje važni razlozi opredjeljivanja, znatno

niže rangirani u hijerarhijskoj strukturi dominantnih izbornih

motiva. Riječ je ponajprije o nekim osobinama ličnosti i

stranačkoj pripadnosti kandidata te percipiranom odnosu

prema politici dotad vladajuće stranke i prijašnjeg

Predsjednika Republike.Author: Vesna LAMZA POSAVEC - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb Goran MILAS - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents