IZLOŽENOST TELEVIZIJI I PERCEPCIJA POLITIČKOG PROSTORAReport as inadecuate
IZLOŽENOST TELEVIZIJI I PERCEPCIJA POLITIČKOG PROSTORA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.9 No.4-5 48-49 October 2000. -

U radu je ispitan utjecaj različitog stupnja izloženosti televiziji,

u konkurenciji sa statusnim osobinama publike, na

percepciju hrvatskog političkog prostora, provjerom razlika u

evaluaciji glavnih stranaka. Pokazalo se da su posljedice

visoke izloženosti, u kontekstu koji političkom utjecaju

televizije izrazito pogoduje, razmjerno ograničene. Ne

mijenjajući opći trend, svode se na razlike u evaluaciji

vladajuće, no ne i opozicijskih opcija koje se, ujedno, među

visoko izloženom publikom ocjenjuju heterogenije. Dobiveni

rezultati su u skladu s Gerbnerovim postavkama o djelomičnoj

redukciji političkih posljedica socijalnog statusa zbog puke

izloženosti televiziji i sa suvremenijim teorijskim gledištima

o minimalnim učincima izloženosti spomenutom mediju.Author: Stanko RIHTAR - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb Goran MILAS - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents