Živjeti iz vjere - Caritas - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.1 September 1999.Report as inadecuate
Živjeti iz vjere - Caritas - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.1 September 1999. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.69 No.1 September 1999. -

Caritas je život iz vjere. Tko vjeruje u Boga koga ne vidi, ima najizvrsniji način pokazivanja svoga vjerovanja, a to je: vidjeti, kako kaže apostol Ivan, u potrebitome čovjeku samoga Boga. Naravno da nije dovoljno samo vidjeti, treba i učiniti što potrebitome treba. Što god smo učinili čovjeku u potrebi, to smo učinili samome Isusu, kako on sam kaže. Tako se ljubav prema Bogu Ocu i Isusu Kristu ostvaruje kroz ljubav prema bližnjemu u potrebi. Time Caritas nije jedna od humanitarnih organizacija niti se smije pretvoriti u čistu filantropiju. Vjernika na karitativno djelovanje tjera njegova vjera i ljubav prema Bogu. Što je bliže čovjek Bogu, to ga lakše zamjećuje u najpotrebitijima. To je primarna zadaća Caritasa: biti za i uz najpotrebitije. Kroz karitativno služenje bližnjemu naviješta se ljubav Božja i prema njemu. Naravno da je karitativno služenje besplatno služenje iz vjere.

Caritas; Bog-Ljubav; Bog-Otac; Caritas-život; Caritas-čin vjerovanja; slavljenja; služenja; župni Caritas; volonterstvo; prigovor savjestiAuthor: Milan ŠPEHAR - ; Teologija u Rijeci - Područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rijeka, Hrvats

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents