Aspekti ujednačavanja prava unutar EU, državama-kandidatkinjama i trećim državamaReport as inadecuate
Aspekti ujednačavanja prava unutar EU, državama-kandidatkinjama i trećim državama - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.44 No.3-4 December 2007. -

Ujednačavanje prava ključni je pojam europske integracije. 1 Ujednačavanje prava unutar Europske unije njegov je najintenzivniji oblik. Najvažniji pravni temelj je čl. 95 Ugovora o europskoj zajednici. Instrumenti ujednačavanja prava su uredba i smjernica. Sadržajno se može raditi o totalnom ili parcijalnom ujednačavanju prava na određenom području, ali i o temeljnom ujednačavanju, harmoniziranju minimalnih standarda. 2 Ujednačavanje prava u državama kandidatkinjama za prijem u EU znači prilagodbu na acquis communautaire, a sporazumom o pridruživanju, kao pretpostavkom pristupanja, postaje obvezom. 3 Nasuprot tome, ujednačavanje prava u trećim državama, posebice u susjednim državama EU-a, predviđa se u specijalnim ugovorima, uglavnom zvanima ugovori o partnerstvu i kooperaciji, kao manje dalekosežna, općenita obveza.

ujednačavanje prava; europska integracija; čl. 95 Ugovora o Europskoj zajednici; harmoniziranje minimalnih standarda; ugovori o partnerstvu i kooperacijiAuthor: Rainer Arnold -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents