Utjecaj Njemačkog prava na stvaranje Hrvatskog prava društvaReport as inadecuate
Utjecaj Njemačkog prava na stvaranje Hrvatskog prava društva - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.44 No.3-4 December 2007. -

Raspravlja se stvaranje hrvatskog prava društava. Daje se povijesni pregled razvoja prava društava na području Republike Hrvatske. Ukazuje se na razdoblje kada je u bivšoj Jugoslaviji bilo napušteno pravo društava i uvedeni tipovi pravnih osoba nepoznati u drugim pravnim sustavima. Ističe se da je u Hrvatskoj došlo do stvaranja prava društava iz početka, a ne razvojem rješenja sadržanih u dotadašnjem pravu. Iznose se razlozi zbog kojih je kao uzor korišteno njemačko pravo. Navode se temeljna obilježja hrvatskog prava društava i uspoređuje ih se s obilježjima odgovarajućeg njemačkog prava. Spominje se da je prvotno uvedeno pravo društava nakon desetljeća primjene doživjelo prvu veću promjenu. Zastupa se mišljenje da će, nakon što hrvatsko pravo društava bude u cijelosti prilagođeno europskoj pravnoj stečevini njegov razvoj biti umjereniji i onakav kako će to zahtijevati novi sekundarni izvori europskog prava društava.

hrvatsko pravo društva; razvoj; obilježja; prilagodba pravnoj stečevini EU; predvidivi razvojAuthor: Jakša Barbić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents